Books
Leave a comment

Land Matters

TEMBEKA NGCUKAITOBI

Uitgewer: Protea Boekhuis

Hoekom is grondhervorming so ‘n mislukking?  Wat kan gedoen word om dit op die regte pad te kry?

In sy nuwe boek takel Tembeka Ngcukaitobi dié vrae.  Hy kyk na ontwikkelings in grond-herverdeling, restitusie en verblyfreghervorming en maak voorstelle oor wat in die toekoms gedoen kan word. Die boek kyk ook na die mag van stamhoofde, spanning tussen gemeenskapsbesit en die behoefte aan private eiendom, die mislukking van die gewillige koper gewillige verkoper-benadering, vroue en landhervorming, die rol van banke en die debat rondom veranderinge aan die Grondwet.

Dié uitdagende boek werp lig op een van die mees ingewikkelde vrae in Suid-Afrika vandag.


KOOP AANLYN:  https://www.takealot.com/land-matters/PLID71835228

LEES MEER:  https://www.penguinrandomhouse.co.za/book/land-matters-south-africa%E2%80%99s-failed-land-reforms-and-road-ahead/9781776095964

Leave a Reply

Your email address will not be published.