News
Leave a comment

Covid-19 het veroorsaak dat jy jou landboubesigheid aanpas – maar wat van jou versekering?

writer: Andries Wiese | Hoof, Hollard Agri photographer: Mia Truter

Almal het hulle die afgelope drie maande op ’n baie lelike plek bevind, veral sakelui. Selfs, en dalk veral, landbouers.

Dit is onmoontlik om die menslike, ekonomiese en geopolitieke gevolge van hierdie wêreldwye  Covid-19-pandemie te voorspel. Die enigste uitweg gaan wees om aan te pas by die sogenaamde “nuwe normaal”.

Almal van ons is weens die pandemie blootgestel aan onmiddellike en noemenswaardige bedryfsuitdagings. Ons moes vinnig hierby aanpas. Die vraag ontstaan nou, watter impak gaan dit op die medium en lang termyn hê? Hoe gaan groei en winsgewendheid geraak word?

Jy het dalk versagtende beleide en praktyke ingestel ten einde deurlopende winsgewende groei te verseker en wat jou deur  die beroering van die pandemie en inperking sal dra. Wat jy egter moontlik vergeet het om te doen, is om jou makelaar te raadpleeg en ernstig te kyk na jou versekeringsportefeulje en om dan jou versekeringsprogram aan te pas by die “nuwe” onderneming wat jy nou bedryf.

Versekering weerspieël die werklikhede van jou besigheid omdat dit die blootstelling bepaal wat jy moet beskerm en bestuur. As jy dus enige van die volgende gedoen het en nie jou polis en dekking aangepas het nie, is jou versekering waarskynlik nou onakkuraat:

  • geoutomatiseerde, digitale en innoverende tegnologie is by jou onderneming geïnkorporeer
  • jou sekuriteit, fisies en elektronies, is aangepas of verander
  • enige nuwe strukture is gebou of nuwe masjinerie ingestel
  • jou meganisasieprogram is verander
  • personeel is in diens geneem of afgelê
  • jou verspreidingsmodel en -kanaal is verander
  • veranderinge is aan jou vlootvoertuie gemaak 
  • nog ʼn inkomstestroom is bygevoeg (soos ʼn tuisnywerheid)
  • ʼn inkomstestroom is gesluit (bv. ʼn gastehuis)
  • jou sakevorm is verander (alleeneienaar verander na ʼn trust of maatskappy)

Hierdie lys is geensins volledig nie, maar dit sal jou ʼn aanduiding gee van hoe wyd die spektrum van kwessies wat jou versekeringsbehoeftes beïnvloed, strek.

Vinnige optrede word verwag van enige sakepersoon wat teëspoed in die gesig staar. Jy moet voldoende gebeurlikheidsplanne vir jou besigheid ontwikkel en jou besigheid so posisioneer dat dit sodanige uitdagings die hoof sal kan bied.

Die vraag ontstaan nou, watter impak gaan dit op die medium en lang termyn hê? Hoe gaan groei en winsgewendheid geraak word?

Dit is egter ook belangrik om jou besigheid goed te posisioneer as die krisis begin taan. In hierdie onstuimige tye is dit veral belangrik om werknemermoraal te bevorder en te verseker dat werknemers geestelik en fisies gesond is.

ʼn Paar jaar gelede toe plaaswerkers in die Wes-Kaap plaastoerusting en bates aan die brand gesteek het te midde van arbeidsonluste is baie boere onkant betrap – dit het nooit by hulle opgekom om  SASRIA-dekking vir eiendom op die plaas uit te neem nie. Hulle het net hulle voertuie teen onrus verseker, want hulle het nooit geglo dat hulle eie eiendom beskadig sou word nie.

In die huidige situasie het jy dalk al agtergekom dat die skrif op soortgelyke wyse aan die muur is. Jy kon potensieel sommige bedreigings waarmee jy nou te kampe het, verseker het, maar jy het nie, want dit sou nooit gebeur nie. Wel, dis wat jy gedink het.

Niemand van ons is heldersiende en niemand kan die toekoms voorspel nie, maar Covid-19 het duidelik getoon hoe vinnig dinge kan en sal verander as die omstandighede reg is.  

Jou uitdagings met betrekking tot die logistiek en die vervoer van jou opbrengs, hoe om jou produk op die mark te hou en jou markte te behou, is die sleutel tot jou langtermynstrategie. Wat is dus die slegste scenario wat jy jou kan indink?

Doen dieselfde met elke deel van die besigheid en bedrywe, asook jou persoonlike eiendom en huishouding. Gesels dan met jou makelaar oor hierdie scenario’s, en probeer om oplossings te kry.

Die waarheid is dat jou makelaar moontlik nie die oplossings het vir die scenario’s wat jy skets nie, maar dit sal vir albei van julle ʼn vrugbare oefening wees. Hierdie interaksie sal jou keuses bied wat jy kan evalueer wat betref kostedoeltreffendheid en waardeproposisie.

Die beskikbare oplossings kan jou dalk verras, en hoe hulle kan help om jou eie bestuursprosesse en beroeps- en gesondheidspraktyke te verbeter.

Dit is die bestaansrede van goeie versekering en by Hollard is dit ons fokus. Hierdie besigheidsdoel staan by ons as Better Futures bekend, en daarvolgens behoort alles wat ons doen (en hoe ons dit doen) ʼn beter toekoms vir meer mense te skep en verseker.

Indien jy ʼn landbouer is en jou besigheid so geanker het dat dit Covid-19 kan hanteer, maar dit nie ook met jou versekering gedoen het nie, moet jy vandag nog met jou makelaar praat. Dit is hoe jy ʼn beter toekoms kan skep, nie net vir jou en jou besigheid nie, maar ook vir almal wat daarvan afhanklik is.

Hierdie skrywe is gebaseer op ʼn artikel wat onlangs in die Farmer’s Weekly verskyn het.

Leave a Reply

Your email address will not be published.