Events
Leave a comment

SON SA bied aan ‘n Nood-energiekonferensie

Beurtkrag veroorsaak dat maatskappye miljoene rande se skade aan inkomste ly, en dit het ‘n verwoestende uitwerking op produsente en die land se voedselvoorraad. In antwoord op die voortslepende energiekrisis in Suid-Afrika en die nadelige gevolge vir voedselsekerheid, besighede en die ekonomie bied SON SA ‘n dringende energiekonferensie aan wat plaasvind op Woensdag, 8 Maart by die NG Kerk in Lynnwood, Pretoria.

Die doel van die voldagkonferensie is om te besin oor die huidige uitdagings en praktiese uitkomstes en oplossings te vind, veral wat betref die negatiewe gevolge wat die energiekrisis vir die sake- en landbousektor het.

Die omvattende program sluit in voorstellings, gevallestudies en ‘n paneelbespreking deur nie minder nie as 16 bedryfskundiges. Hulle sal verskeie sake aanroer, soos die impak van energie op die landbou, planne vir die toekoms wat betref die ontwikkelende energielandskap, perspektiewe oor alternatiewe en hernubare energie, en opsies vir die privaat sektor. Sprekers sluit onder andere in: dr Theo de Jager, uitvoerende voorsitter van SAAI (Suider-Afrika Agri-inisiatief); James Mackay, HUB van die Energieraad van SA; Tommy Garner, voorsitter van SAIPPA (South African Independent Power Producers Association); en dr Rethabile Melamu, HUB van SAPVIA (South African Photovoltaic Industry Association).

Bywoningsgeld beloop R750 per afgevaardigde en sluit in ‘n middagete en funksie ná afloop van die verrigtinge wat kongresgangers die geleentheid bied om netwerke te vorm. Aanlyn bywoning is ook moontlik en kos R150. Die volledige program en inligting oor registrasie en kaartjies is beskikbaar by www.sonsa.co.za. Verskaffers van energie-verwante produkte kan daar navraag doen oor die uitstalling van hul produkte.

Aanlyn bywoning is ook moontlik en kos R150

Die gasaanbieder, SON SA, is ‘n nasionale inisiatief van Agri X, wat gestig is met die doel om die impak van die energiekrisis te assesseer en betroubare alternatiewe energie-oplossings te vind. SON SA werk saam met ander rolspelers, ondersteuners en vennote in die bedryf in hul strewe na ‘n meer volhoubare toekoms vir Suid-Afrika met beter energievoorsiening en voedselsekerheid.


Besonderhede van die geleentheid:

Son SA Energy Conference
Agriculture, Energy & Everything Else
Datum: Woensdag, 8 Maart 2023
Tyd: 07:30 tot 18:30
Plek: NG Kerk Lynnwood, Sussexweg, Lynnwood, Pretoria
Koste: R750 (R150 aanlyn bywoning)

Leave a Reply

Your email address will not be published.